Anket Analizi Firmaları

0
Share

Anket Analizi Firmaları, belirli bir konu hakkında araştırma yapmak için hazırlanmış anket formları aracılığıyla elde edilen verilerin istatistiksel programlar yardımıyla çözümlenmesinde yardımcı olurlar. Elde edilen verilerin uygun formatta tablo ve grafikler halinde sunulmasını sağlarlar. Anketler genel olarak soru listelerinden oluşur. Geçerli ve güvenilir sonuçlar veren anketler, bilimsel ve akademik değere sahiptir. Anketler bilgi kaynağıdır. Herhangi bir araştırmanın sonuçlanmasından şirketlerin yatırım hedeflerine kadar pek çok sosyal alanda uygulanabilir. Anket analizleri değerlendirilerek detaylı verilere, önemli analiz ve faydalı yorumlara ulaşılır. İstatistikavm.com’u doğru ve güvenilir anket analizi için tercih edebilirsiniz.

Anket analizi için firmalar temel olarak aşağıdaki aşamaları uygularlar;

1 – Araştırmanın Planlanması: Araştırma konusu ve amacı net ve kesin bir şekilde belirlenir. Araştırma hipotezleri tamamlanır. Anket soruları, ölçekler ve anket formları hazırlanır. Araştırmanın amacına uygun çerçevede ve zamanda; standart yöntem, plan ve tekniklerle anket çalışmaları gerçekleştirilir.

2 – Verilerin Toplanması: Veriler geçerli, doğru ve güvenilir olarak toplanır.Titizlikle ve uygun metotlarla süreç tamamlanır.

3 – Verilerin Analiz Edilmesi: Anket formları ile toplanan veriler, istatistik programları ve uygulamaları aracılığıyla analiz edilir. Bu aşamada istastistiksel yöntem ve metotlardan faydalanılır. Bilimsel araştırmada ölçüm araçlarının yapısal geçerlilik ve güvenirlilikleri kanıtlanır. Bundan sonra bilimsel araştırma amaçları ve hedefleri doğrultusunda veri analizi gerçekleştirilir. Akademik çalışmaların çoğunda SPSS Veri Analizi uygulanmaktadır.

Anket Analizi Firmaları ve SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) istatistiksel analiz için tercih edilen popüler bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, kullanılsa da tıp, eğitim ve mühendislik alanlarında da sıklıkla kullanılan bir programdır. Ayrıca, SPSS, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında, tezlerindeki verilerin analizi için sıkça kullandıkları bir uygulamadır. SPSS programında aşağıdaki istatistiksel analizler (Şekil 1) rahatlıkla yapılabilmektedir:

a) Raporlar

b) Tanımlayıcı istatistikler: Cross tabulation (çapraz tabulasyon); frequencies (frekanslar); descriptives (tanımlayıcılar), P-P ya da Q-Q grafikleri, v.s.

c) Bayesian İstatistikleri: Tek yön-Anova testi, Pearson korelasyonu, Tek Örnek Normal ya da Binomial Analizi, v.s.

d) Tablolar: Çoklu cevap setleri

e) Ortalama karşılaştırma: eşleştirilmiş t-testi, tek örnekli t-testi, bağımsız örnekli t-testi, v.s.

f) Genel lineer modelleme ya da genelleştirilmiş lineer modelleme: Tek değişkenli, çok değişkenli, v.s.

g) Karışık modeller: Lineer, genelleştirilmiş lineer modeller

h) Korelasyon: İki degiskenli, kısımsal, uzaklıklar, kanonik uzaklıklar…

ı) Regresyon analizleri: Lineer regresyon, non-lineer regresyon, v.s.

i) Parametrik olmayan testler

j) Diğer analizler (Mekansal ve zamansal modelleme, kalite kontrol analizi, güvenilirlik analizi, sınıflandırma, tahmin, kurtulma analizleri, boyut küçültme, çoklu cevap ve tahmin analizleri v.s.

Ayrıca verininin veya veriden elde edilen istatistiksel sonuçların grafiksel çıktılarını, SPSS’deki chart builder, sekmesi (Şekil 2) kullanılarak oluşturulabilir. Elde edilen bu grafikler, veriyi niteliksel veya niceliksel olarak keşfetmek amacıyla kullanılabilir.

spss analizi
Şekil 1. SPSS’de yapılabilen istatistiksel analizler

 

spss analizi
Şekil 2. SPSS içersinde grafik oluşturmanızı sağlayan chart builder sekmesi

 

SPSS’de veri analizi, grafiksel bir kullanıcı arayüzü (Şekil 3) üzerinden açılır menüler yardımıyla kolaylıkla yapabilir. Ayrıca SYNTAX adlı kendi proglama arayüzü (Şekil 4) veya kendinde gömülü PYTHON derleyici (Şekil 5) yardımıyla kullanıcılar kendi amaçları doğrultusunda programda makro uygulamalar çalıştırabilir. Böylece, SPSS’de veri analizi çok daha geniş bir kapsamda yapılabilir. SPSS; Windows, Mac OS X ve Linux işletim sistemlerinde çalıştırılabilir. Ancak, programın genelde Windows sürümü diğerlerine göre daha kullanışlıdır.

SPSS programıyla başarılı bir analiz yapmak için kullanıcıların (a) Python dili programlaması hakkında bilgi sahibi olması, (b) SPSS’e veri girişi ve biçimlendirmesi (Şekil 6) yapabilmesi, (c) veriye uygulanacak doğru analizin seçilmesi ve verinin bu analize uygunluğunun belirlenmesi, (d) analizin veriye doğru olarak uygulanması ve (e) kullanıcının istediği analiz çıktılarının alınması gerekmektedir. SPSS, üstte de bahsedildiği gibi birçok karmaşık istatistiksel analizi uygulayabilen sofistike bir program olduğu için SPSS analizlerinin bu yazılımda uzman kişiler tarafından yapılması verinin daha başarılı analiz edilmesine yol açacaktır.

 

spss analizi
Şekil 3. SPSS genel arayüzü

 

spss analizi
Şekil 4. Syntax Arayüzü

 

anket analizi yaptırma
Şekil 5. SPSS Python Programlama Kabuğu

 

anket analizi yaptırma
Şekil 6. SPSS Veri Biçimlendirme Sayfası

 

Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button