Ekonometrik Analiz Firmaları

2
Share

Ekonometrik Analiz Firmaları, ekonomik verilerin ölçümünü ve iktisat teorilerinin ortaya koyduğu istatistiksel değişkenler arasındaki ilişkilerin analizini yaparken istatistik, matematik ve ekonomi alanlarında, disiplinler arası ilişkilerden faydalanarak araştırmalar yapar, verileri toplar ve bu verileri uygun teknik ve çözümlerle yorumlar. Genel anlamda ekonometri; ekonomi, matematik ve istatistik bilimlerinin kesişimidir. İktisat teorisinin, matematiksel ve istatistiksel yöntem ve tekniklerle kanıtlanması uğraşlarıdır.

ekonometrik

Ekonometri en basit tabirle iktisadi ölçüm yapar ve iktisadi ilişkileri inceler. Ekonometri iktisat, işletme ve maliye alanlarında oldukça önemli yer tutar. Teknoloji ve matematik yardımıyla ekonomik verilerin analizi, gerçekleşebilecek olasılıklar, iktisadi olayların meydana gelme sıklığı gibi konularda bilimsel sonuçlar ortaya konulmasını sağlar.

Ekonometri, sadece ekonomi modellerini formüle etmekle kalmaz aynı zamanda bu modellerin parametre ve katsayılarını çeşitli teknik ve yöntemlerle tahmin eder. Ekonometrinin asıl amacı, katsayıları gerçeğe en yakın şekilde tahmin etmektir. Bu amaçla zaman içerisinden alınan bir örnek ile model kurularak anakütle tahmini yapılır. İstatistiki tümevarım yöntemiyle en gerçekçi tahminlere ulaşılır. İktisadi ilişkilerin katsayıları gerçeğe en yakın bir şekilde tahmin edilir.

 

Ekonometrik Analiz Firmaları ve Analiz Modelleri

İki değişkenli tek denklemli doğrusal ekonometrik model

Yt = βo + β1Xt + ut

Değişkenler; Yt: Bağımlı değişken, Xt: Bağımsız değişken
Regresyon Katsayıları; β0: sabit terim katsayı, β1: eğilim katsayı
ut: Hata değişkeni

Çok değişkenli tek denklemli doğrusal ekonometrik model

Yt = βo + β1X1,t + β2X2,t + … + βkXk,t + ut

Yt: Bağımlı değişken, Xt: Bağımsız değişken
βk: Parametre ut: Hata değişkeni

 

Ekonometri Modelleri

Ekonometri genel hatlarıyla belirli başlı metotlar kullanır.

1- Teorinin Ortaya Konması
2- Matematiksel Modelin Belirlenmesi
3- Ekometri Modelinin Kurulması
4- Verilerin Toplanması
5- Parametre Tahminleri
6- Deneme ve Kestirim
7- Ekonometri Modelinin İşlerliği ve Kullanımı

 

Ekonometrik Analiz Yöntemleri

Ekonometrik Analiz Firmaları 3 farklı analiz yönteminden yararlanır. Bu yöntemler Yatay Kesit Veri Analizi, Zaman Serisi Analizi ve Panel Veri Analizi olarak bilinir. Zaman serisi analizi, değişkenlerin bir zaman aralığı üzerindeki değerlerini ve bu değerlerin farklı değişkenler için birbirleriyle karşılaştırılmasına dayanır. Yatay kesit analizi ise tek bir zaman noktasında farklı değişkenlerin incelenmesine dayanır. Zaman serileri ve yatay kesit verileri bir arada kullanıldığında ise panel veri analizi denen yöntem uygulanır.

Related Posts
2 Comments
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button