Etiket: lineer regresyon

tez analizi

Tez Analizi

0

Tez analizi için çeşitli istatistiksel metotlar kullanılır. Regresyon analizi, bir bağımlı değişken (dependent variable) ve bir veya birden fazla bağımsız değişken (independent variables) arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılan istatistiksel metotlar bütünüdür. Çeşitli ekonomik ve mühendislik analizlerinde, ayrıca fen ve sosyal […]

Read More

SPSS Parametrik Test

0

SPSS Parametrik Test ile ilgili olarak çeşitli örneklem ortalamaları, verisetleri arasındaki korelasyon ilişkileri incelenebilir. Parametrik hipotez testleri, verisetinin normal dağılıma (çan şekli dağılımına) uyduğu varsayılarak yapılan testlerdir. Parametrik testlerde, veriseti örneklem olarak kabul edilir. Daha sonra örneklemden elde edilen istatistiğin, […]

Read More
f-testi

SPSS F-Testi

0

F-testi, esas hipotezin test istatistiğinin F-dağılımına bağlı olduğu bütün testleri içerir. Genellikle aşağıdaki alanlarda kullanılır: F-Testi Kullanım Alanları 1. Normal dağılım gösterdiği kabul edilen, n ve m boyutlu iki veri setinin varyansları oranının bire eşit olup olmadığının sınanması. Bu şekilde […]

Read More
regresyon analizi

SPSS Regresyon Analizi

0

Regresyon analizi, bir bağımlı değişken (dependent variable) ve bir veya birden fazla bağımsız değişken (independent variables) arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılan istatistiksel metotlar bütünüdür. Çeşitli ekonomik ve mühendislik analizlerinde, ayrıca fen ve sosyal bilimlerde bağımlı ve bağımsız veri setlerinin arasında […]

Read More
Call Now Button