Etiket: regresyon analizi

istatistik analiz yaptırma

İstatistik Analiz Yaptırma

0

İstatistik analiz yaptırma bir çok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli basamağıdır. Bilimsel araştırmalarda çok sık rastlanan bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi […]

Read More
tez analizi

Tez Analizi

0

Tez analizi için çeşitli istatistiksel metotlar kullanılır. Regresyon analizi, bir bağımlı değişken (dependent variable) ve bir veya birden fazla bağımsız değişken (independent variables) arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılan istatistiksel metotlar bütünüdür. Çeşitli ekonomik ve mühendislik analizlerinde, ayrıca fen ve sosyal […]

Read More
regresyon analizi

SPSS Regresyon Analizi

0

Regresyon analizi, bir bağımlı değişken (dependent variable) ve bir veya birden fazla bağımsız değişken (independent variables) arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılan istatistiksel metotlar bütünüdür. Çeşitli ekonomik ve mühendislik analizlerinde, ayrıca fen ve sosyal bilimlerde bağımlı ve bağımsız veri setlerinin arasında […]

Read More

İstatistik Analiz

0

İstatistik analiz bir çok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi için hangi […]

Read More

Biyoistatistik Analiz

0

İstatistik (biyoistatistik), hayatımızın her alanında kullanılan bir kavramdır. Günlük hayatımıza ilişkin her olayda verilerin bilimsel bir şekilde işlenmesini sağlayan bir yöntemdir. İstatistik analiz sadece verilerin değerlendirilmesi demek değildir. Aynı zamanda bu verilerin toplanması, çözümlenmesi, sonuçların tablolar ve grafikler yardımıyla yorumlanmasını […]

Read More
Call Now Button