İstatistik Analiz Firmaları

0
Share

İstatistik Analiz firmaları içerisinde istatistikavm.com profesyonel, hesaplı ve güvenilirdir. Analiz  yaptırmak birçok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli adımını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok yoğun rastlanan bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı bulur ya da herhangi bir neticeye varamazlar. Verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi için hangi şartlarda hangi analiz yöntemlerinin kullanılıyor olduğunu bilmek çok önemlidir. Uygun olmayan bir yöntem seçimi verilerin hatalı yorumlanmasına neden olacaktır.

İstatistiksel analiz sistemli bir şekilde sayısal veriler toplamaktır. Belirli bir amaç için çeşitli veriler toplanır. Bu veriler tablo ve grafik haline getirilir. Sonuçlar sınıflandırılır ve çözümlenir. Son olarak ortaya çıkan bu sonuçlar yorumlanarak veriler arası ilişkilere ve genellemelere ulaşılır. Elde edilen sonuçlar gözlem yapmaya ve geleceğe yönelik varsayımlarda bulunmaya yardımcı olur. Tüm bu işlemler yapılırken yapılan çalışma ve analizlerin ekonomik olarak hesaplı olması da oldukça önemlidir.

İstatistik Analiz Firmaları

İstatistik analiz yaptırmak istatistikavm.com’da oldukça hesaplı ve avantajlıdır. Bilindiği üzere istatistik, iş dünyasından ekonomi platformuna, kamu araştırmalarından borsa sistemlerine kadar pek çok alanda uygulanabilir bir bilim dalıdır. İstatistiğin temel amacı, detaylı araştırmalar sonucu elde edilen verilerin istatistiksel analiz yöntemleriyle en doğru şekilde ve amaca uygun olarak yorumlanabilmesidir.

İstatistik ve Hipotez Testleri

Hipotez testleri herhangi bir hipotezin doğruluğunun istatistiksel olarak saptanabilmesi için kullanılan bir istatistiksel çıkarım yöntemleridir. Bu metotta temel olarak önce test edilecek hipoteze karşı alternatif bir hipotez belirtilir. Daha sonra hipotezin sınanmasında kullanılacak verilerin, tayin edilen bir güvenlilirlik aralığında alternatif hipotezi doğrulayıp doğrulamadığına bakılır. Eğer alternatif hipotez doğrulanırsa, belirli bir güvenilirlik aralığında, hipotez reddedilir. Aksi halde, hipotezin reddedilmesine dair hiç bir kanıt bulunamadığı belirlenir.

Bu analizde Tablo 1’de de gösterildiği üzere Tip 1 ve Tip 2 hataları oluşmaktadır. Testin güvenilirlik aralıkları bahsedilen hatalar dikkate alınarak hesaplanır. Ancak Tip 1 hatasını belirlemek mümkün iken, Tip 2 hatasını belirleyebilmek mümkün olmayabilir. Bu yüzden, hipotez testlerinde güvenilirlik aralıkları kullanılarak alternatif hipotezin doğruluğu test edilir. Ancak, testlerde alternatif hipotezin yanlış olduğu kanıtlansa bile, Tip 2 hatası belirlenemediği için, esas hipotezin doğruluğu kesin olarak kanıtlanamamaktadır.

Tablo 1. Hipotez testlerinde ortaya çıkan senaryolar

Hipotez Doğru ise Alternatif Hipotez Doğru ise
Hipotez Doğru Kabul Edilir. Doğru Analiz Tip 2 Hata
Hipotez Yanlış Kabul Edilir. Tip 1 Hata Doğru Analiz

Hipotez Testleri ve Aşamaları

Test genel olarak aşağıdaki şekilde yapılır:

1. Esas (Null) Hipotez ve Alternatif Hipotez Belirlenir.
2. Kullanılacak testin ve bu testte değerlendirilecek verinin teste uygunluğunun belirlenmesi
3. Test istatistiğinin ve test istatistiğinin takip edeceği istatistiksel dağılımların belirlenmesi
4. Güvenilirlik aralığının belirlenmesi
5. Güvenilirlik aralığının dışındaki olasıkları sağlayan kritik test statistiklerinin belirlenmesi
6. Testin yapılarak elde edilen test istatistiğinin kritik bölge veya dışındaki test istatistikleri ile karşılaştırılması.

Eğer gözlemlenen test istatistiği, kritik bölgede ise alternatif hipotez doğru, esas hipotez yanlış kabul edilir. Aksi halde, esas hipotezin çürütecek bir kanıt bulunmadığı sonucuna varılır.

Ayrıca test istatistiğini kritik bölgedeki test istatistiğiyle karşılaştırmak yerine, test istatistiğin takip ettiği istatistiksel dağılımdan test istatistiğinin hangi olasılığa (p-değeri) karşı geldiği belirlenir. Eğer, bu p-değeri güvenilirlik aralığına eşit veya küçük ise alternatif hipotez doğru kabul edilir. Hipotez testleri, SPSS içinde Analiz, Analyze, sekmesi altındaki sekmeler aracılığıyla yapılabilir.

Şekil 4. SPSS altında hipotez testlerini içeren Analiz, Analyze, sekmesi
Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button