İstatistik Danışmanlık

0
Share

İstatistik Danışmanlık

 

1. İstatistik Danışmanlık

İstatistiğin hemen hemen her alanında yardımcı olacak İstatistik danışmanlık, kuruluşların yeterli ve başarılı işleyişini sağlar. Bu sebeple çok popüler bir hizmettir. İstatistik danışmanlık herhangi bir konuyu ilgilendirebilir. Danışmanlık görevi projeden projeye değişir ve istatistikçinin uygun analizleri seçerek, veriler üzerinde analizler yaparak ve bulguları yorumlayarak problem çözücü olarak hareket etmesini sağlar. İstatistik danışmanlıkta danışman, müşteriye rehber ve danışman olarak da hareket eder. Dikkat edilmesi gereken husus bir istatistikçinin başarısını sağlayan belirli niteliklere sahip olması ve istatistik analizini doğru yapabilmesidir.

 

2. Anket Analizi

Anket analizi, anketlerin tamamından elde ettiğiniz sonuçları analiz etme sürecini ifade eder. Veriler tek başına uygun analiz olmadan hiçbir şey ifade etmez. Bu nedenle, anket analizinizin nihai olarak işinizi geliştirecek kararlar almanıza yardımcı olacak anlamlı sonuçlar ürettiğinden emin olmanız gerekir. Anlamlı sonuçlar hem yazılım desteği olmadan hem de yazılım aracılığıyla üretilebilir. Piyasada çok farklı anket analiz araçları bulunmaktadır.

Anket analizi yapabilmek için izlenmesi gereken 5 adım ise aşağıdaki gibidir:

1. En önemli araştırma sorularının belirlenmesi
2. Alt grupları çapraz tablolayarak sonuçları filtrelemek
3. Verileri sorgulamak
4. Sonuçları analiz etmek
5. Sonuca varmak

Her ne kadar 5 adımı izlemek basit gibi görünsede anket analizi için profesyonel bir yardım almak hızlı ve doğru sonuca ulaşmakta fayda sağlayacaktır. Bu sebeple İstatistik Danışmanlık şirketleri ile çalışmak yardımcı olacaktır.

3. İstatistik Analiz

İstatistik analiz, nicel verileri kullanarak eğilimleri, kalıpları ve ilişkileri araştırmak anlamına gelir. Bilim insanları, hükümetler, işletmeler ve diğer kuruluşlar tarafından kullanılan önemli bir araştırma aracıdır.

Geçerli sonuçlar çıkarmak için istatistik analiz, araştırma sürecinin en başından itibaren dikkatli bir planlama gerektirir. Hipotezlerinizi belirtmeniz ve araştırma tasarımınız, örneklem büyüklüğünüz ve örnekleme prosedürünüz hakkında kararlar almanız gerekir.

Örneğinizden veri topladıktan sonra, tanımlayıcı istatistikleri kullanarak verileri düzenleyebilir ve özetleyebilirsiniz. Ardından, hipotezleri resmi olarak test etmek ve popülasyon hakkında tahminler yapmak için çıkarımsal istatistikleri kullanabilirsiniz. Son olarak, bulgularınızı yorumlayabilir ve genelleyebilirsiniz. Veri topladığınız örneğiniz üzerinde çalışacağınız araştırma konunuza göre değişiklik gösterecektir. Bu örnek bir tez analizi örneği de olabilir.

istatistik danışmanlık

4. Tez analizi

Araştırma konusu üzerinde tez analizi yapabilmek için öncelikle aşağıdaki iki yolun belirlenmesi gerekmektedir.

1. Tezin ima ettiği genel soruyu bulun.
2. Tezdeki belirli düşünce türünü belirleyin: süreç, bölme ve sınıflandırma, neden ve sonuç, karşılaştırma ve karşıtlık, tanım gibi.

4.1. Tezin İma Ettiği Genel Soruyu Bulma

Niçin, neden ve nasıl sorularının cevaplarını bulmak tez analizi yaparken çok yardımcı olacaktır.

“Niçin” sorusu bir şeyin olmasının farklı nedenlerini açıklayacaktır. “Neden” bir şeyin farklı özelliklerini açıklayacaktır. “Nasıl” bir şeyin nasıl olduğunu açıklayacaktır.
Tezi mantıksal olarak desteklemek için denemede ihtiyaç duyduğunuz desteğin türünü kontrol etmek ve birleştirmek için tezde ima edilen soruyu bulmanız sizin için yararlı olur.

4.2. Tezde Spesifik Düşünce Türünün Belirlenmesi

Bazı tez cümlelerinde süreç, bölme ve sınıflandırma, karşılaştırma ve karşıtlık, sebep ve sonuç veya tanım gibi temel, özel düşünce türleri kullanılır. Ayrıca bazı tez cümleleri bahsedilen bu yöntemlerden iki veya daha fazlasını da birleştirebilir. Bilgi türü ve sırası açısından her bir düşünce türünün ne anlama geldiğini anlamak faydalı olacaktır. Bu nedenle teziniz bu düşünce kategorilerinden birini yansıtıyorsa desteğinizi geliştirmeye önden başlayarak yapmış olursunuz.

Yukarıda bahsedilen iki yöntemi de kullanarak tez analizinin ve tez istatiğinin yapılabilmesi için profesyonel bir tez istatistik firmasından yardım alabilirsiniz.

5. Tez İstatistik ve İstastistik Danışmanlık

Bir tezin istatiksel analizinin doğru yapılması ve sonuçlarının doğru yorumlanması araştırmanın kalitesini artıracak önemli unsurlardandır. Teziniz veya teziniz için uygun istatistikleri seçmek için çalışmanızla ilgili birkaç sorunun yanıtlanması gerekir. Ne tür veriler toplanmıştır? Veriler bir Gauss dağılımına mı uyuyor yoksa “normal” dağılıma (çan şeklindeki eğri) mi uyuyor? Tezinizde veya çalışmanızda hangi soruları soracaksınız, ne tür karşılaştırmalar yapacaksınız?

Bu sorulara verilecek yanıtlara dayalı kararlar, verilerinizi analiz etmek için gereken uygun istatistiksel testleri seçmenin yolunu açmaya yardımcı olacaktır. Verilmesi gereken bir karar, parametrik ya da parametrik olmayan testlerin kullanılıp kullanılmayacağını içerir. Verileriniz bir Gauss dağılımından örnekleniyorsa, sık kullanılan t-testi ve varyans analizi (ANOVA) gibi parametrik istatistiksel testler kullanılabilir. Topladığınız veriler; kategoriye veya sıralamaya dayalı şekilde geliyorsa, ki-kare, Mann-Whitney veya Kruskal-Wallis testleri gibi parametrik olmayan istatistiksel testler de kullanılabilir.

Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button