Kategori: İstatistik Analiz

istatistik analiz

İstatistik Analiz

0

1. İstatistik Analiz İstatistik analiz, nicel verileri kullanarak eğilimleri, kalıpları ve ilişkileri araştırmak anlamına gelir. Bilim insanları, hükümetler, işletmeler ve diğer kuruluşlar tarafından kullanılan önemli bir araştırma aracıdır. Geçerli sonuçlar çıkarmak için istatistik analiz, araştırma sürecinin en başından itibaren dikkatli […]

Read More
istatistik danışmanlık

İstatistik Danışmanlık

0

İstatistik Danışmanlık   1. İstatistik Danışmanlık İstatistiğin hemen hemen her alanında yardımcı olacak İstatistik danışmanlık, kuruluşların yeterli ve başarılı işleyişini sağlar. Bu sebeple çok popüler bir hizmettir. İstatistik danışmanlık herhangi bir konuyu ilgilendirebilir. Danışmanlık görevi projeden projeye değişir ve istatistikçinin […]

Read More
ekonometrik analiz yaptırma

Ekonometrik Analiz Yaptırma

0

Ekonometrik Analiz Yaptırma, ekonomik verilerin ölçümünü ve iktisat teorilerinin ortaya koyduğu istatistiksel değişkenler arasındaki ilişkilerin analizini yapan oldukça önemli bir bilim dalıdır. Ekonometrik analiz genel anlamda istatistik, matematik ve ekonomi alanlarında, disiplinler arası ilişkilerden faydalanarak araştırmalar yapılmasına, verilerin derlenmesine, toplanan […]

Read More

Ekonometrik Analiz Firmaları

2

Ekonometrik Analiz Firmaları, ekonomik verilerin ölçümünü ve iktisat teorilerinin ortaya koyduğu istatistiksel değişkenler arasındaki ilişkilerin analizini yaparken istatistik, matematik ve ekonomi alanlarında, disiplinler arası ilişkilerden faydalanarak araştırmalar yapar, verileri toplar ve bu verileri uygun teknik ve çözümlerle yorumlar. Genel anlamda […]

Read More
biyoistatistik analiz yaptırma

Biyoistatistik Analiz Yaptırma

0

Biyoistatistik Analiz Yaptırma başta tıp fakülteleri çalışmaları olmak üzere veterinerlik fakülteleri, diğer sağlık fakülteleri, ziraat fakülteleri (deney tasarımları) gibi uygulamalı bilimlerde yaygın olarak tercih edilmektedir. Biyoistatistik, biyolojik araştırmalarda elde edilen verilerin toplanması ve değerlendirilmesi içeren istatistiksel yöntemleri içine alan geniş […]

Read More
biyoistatistik analiz firmaları

Biyoistatistik Analiz Firmaları

0

Biyoistatistik Analiz Firmaları bilimsel araştırmalarınız ve istatistiksel çalışmalarınız konusunda oldukça yardımcı olmaktadır. İstatistikavm.com gerek uzun yıllar boyunca edindiği tecrübeleri, gerekse disiplinli çalışma prensipleri sayesinde sizlere biyoistatistik analiz konusunda destek sunmaya hazırdır. Biyoistatistiğin temelin matematik oluşturmaktadır. Matematik hiçbir zaman doğru verilerden […]

Read More
istatistik danışmanlık

İstatistik Danışmanlık

0

İstatistik Danışmanlık konusunda dilediğiniz zaman istatistikavm.com’dan profesyonel yardım alabilirsiniz. Tez proje ve makalelerinizin en önemli kısmı hiç şüphesiz ki analiz kısmıdır. İstatistik ve ekonometri bölümü uzmanlarımız süreç başlamadan sizden gerekli bilgileri talep edecek bu sayede sürecin sonunda müşterilere sunulan analiz […]

Read More
istatistik firmaları

İstatistik Firmaları

0

İstatistik Firmaları içerisinde istatistikavm.com profesyonel, avantajlı ve ekonomiktir. Analiz  yaptırmak birçok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli basamağını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. […]

Read More
tez analizi firmaları

Tez Analizi Firmaları

0

Tez Analizi Firmaları arasında istatistikavm.com alanında uzman, profesyonel ve disiplinlidir. Tez analizi yaptırmak bir çok akademik çalışmada, bilimsel araştırmanın en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Akademik araştırmalarda sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya […]

Read More
tez analizi yaptırma

Tez Analizi Yaptırma

0

Tez analizi yaptırma bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin toplanması, bu verilerin çözümlenmesi ve bilimsel standartlara göre yorumlanmasıdır. Başka bir ifadeyle tez çalışmalarının detaylı bir şekilde analiz edilmesi olarak tanımlanır. Tezin amacı, konusu ve araştırma içeriğine bağlı olarak çeşitli yöntemler […]

Read More
tez istatistik firmaları

Tez İstatistik Firmaları

0

Tez İstatistik Firmaları içerisinde istatistikavm.com alanında uzman, profesyonel ve hesaplıdır. Analiz  yaptırmak birçok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli kriterini oluşturmaktadır. Bilimsel araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi […]

Read More
tez istatistik yaptırma

Tez İstatistik Yaptırma

0

Tez istatistik yaptırma profesyonel deneyim gerektirir. Ayrıca bu süreç titiz bir çalışma ve yoğun emek gerektirmektedir. Bilimsel standarlardan, testlerden ve çeşitli hipotezlerden faydalanılır. Hipotez testleri herhangi bir hipotezin doğruluğunun istatistiksel olarak saptanabilmesi için kullanılan bir istatistiksel çıkarım yöntemleridir. Bu metotta […]

Read More
istatistik analiz firmaları

İstatistik Analiz Firmaları

0

İstatistik Analiz firmaları içerisinde istatistikavm.com profesyonel, hesaplı ve güvenilirdir. Analiz  yaptırmak birçok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli adımını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok yoğun rastlanan bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı bulur ya da herhangi bir neticeye […]

Read More
istatistik analiz yaptırma

İstatistik Analiz Yaptırma

0

İstatistik analiz yaptırma bir çok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli basamağıdır. Bilimsel araştırmalarda çok sık rastlanan bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi […]

Read More
spss analiz yaptırma

SPSS Analiz Yaptırma

0

SPSS Analiz Yaptırma hizmetinde istatistikavm.com sizlere profesyonel destek konusunda yardımcı olacaktır. Kısaca bahsedecek olursak SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM firmasına ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin […]

Read More
tez analizi

Tez Analizi

0

Tez analizi için çeşitli istatistiksel metotlar kullanılır. Regresyon analizi, bir bağımlı değişken (dependent variable) ve bir veya birden fazla bağımsız değişken (independent variables) arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılan istatistiksel metotlar bütünüdür. Çeşitli ekonomik ve mühendislik analizlerinde, ayrıca fen ve sosyal […]

Read More

Tez İstatistik

0

Tez istatistik konusunda hipotez testlerinden yararlanılır. Hipotez testleri herhangi bir hipotezin doğruluğunun istatistiksel olarak saptanabilmesi için kullanılan bir istatistiksel çıkarım yöntemleridir. Bu metotta temel olarak önce test edilecek hipoteze karşı alternatif bir hipotez belirtilir. Daha sonra hipotezin sınanmasında kullanılacak verilerin, […]

Read More
istatistik

İstatistik Analiz

0

İstatistik analiz bir çok bilimsel etkinlikte, araştırmanın en önemli basamağını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi için hangi […]

Read More
istatistik analiz fiyatları

SPSS Analiz Fiyatları

1

SPSS Analiz fiyatları konusunda istatistikavm.com en uygun ücretleri sizlere sunmaktadır. Bilindiği üzere SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve […]

Read More
spss analiz ücretleri

SPSS Analiz Ücretleri

0

SPSS Analiz ücretleri konusunda istatistikavm.com en uygun teklifleri sizlere sunmaktadır. Bilindiği gibi SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve […]

Read More
spss analiz yapan firmalar

SPSS Analiz Yapan Firmalar

0

SPSS Analiz yapan firmalar bu konuda deneyimli, profesyonel ve disiplinli olmalıdır. Müşteri memnuniyetinin yanında kaliteli içerik ve başarılı sonuçlarla kendini ispatlamış olmalıdır. İstatistikavm.com uzman kadrosu, yıllardır edindiği bilgi ve tecrübe ile analiz danışmanlık hizmeti vermek için sizleri bekliyor. Tek amacımız […]

Read More

SPSS Analizi Yaptırmak İstiyorum

0

SPSS Analizi yaptırmak için istatistikavm.com’dan profesyonel yardım alabilirsiniz. Bilindiği gibi SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, […]

Read More

SPSS Danışmanlık

0

SPSS Danışmanlık konusunda dilediğiniz zaman istatistikavm.com’dan profesyonel yardım alabilirsiniz. Bilindiği üzere SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket […]

Read More
spss yardım

SPSS Yardım

0

SPSS Yardım konusunda istatistikavm.com dilediğiniz zaman yanınızdadır. SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, kullanılsa da tıp, […]

Read More
istatistik analiz fiyatları

İstatistik Analiz Fiyatları

0

  İstatistik Analiz fiyatları dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir. Yapılan araştırma ve hazırlanan veriler profesyonel olduğu kadar ekonomik de olmalıdır. İstatistiksel analiz sistemli bir şekilde sayısal veriler toplamaktır. Belirli bir amaç için çeşitli veriler toplanır. Bu veriler tablo ve grafik […]

Read More
istatistik analiz yapan firmalar

İstatistik Analiz Yapan Firmalar

0

İstatistik Analiz yapan firmalar içerisinde istatistikavm.com profesyonel, avantajlı ve ekonomiktir. Analiz  yaptırmak birçok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli basamağını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir […]

Read More
istatistik analiz ücretleri

İstatistik Analiz Ücretleri

0

İstatistik Analiz ücretleri istatistikavm.com‘da gayet avantajlı ve ekonomiktir. Analiz  yaptırmak birçok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli basamağını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. […]

Read More
ekonometrik

Analiz Ücretleri

0

Analiz ücretleri istatistikavm.com’da gayet uygun ve ekonomiktir. Analiz  yaptırmak birçok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli basamağını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Verilerin […]

Read More
analiz yapan firmalar

Analiz Yapan Firmalar

0

  Analiz yapan firmalar istatistik konusunda deneyimli, disiplinli ve alanında kendini ispatlamış olmalıdır. İstatistik, Biyoistatistik, Ekonometrik analiz danışmanlık hizmetleri için istatistikAVM profesyonel destek vermeye hazırdır. Doğru İstatistik Tez proje ve makalelerinizin en önemli kısmı hiç şüphesiz ki analiz kısmıdır. İstatistik […]

Read More
anket yapan firmalar

Anket Yapan Firmalar

0

  Anket yapan firmalar istatistik konusunda deneyimli, disiplinli ve alanında kendini ispatlamış olmalıdır. Gerek anketler gerekse İstatistik, Biyoistatistik, Ekonometrik analiz danışmanlık hizmetleri için istatistikAVM destek vermeye hazırdır. Doğru İstatistik Tez proje ve makalelerinizin en önemli kısmı hiç şüphesiz ki analiz […]

Read More
analiz yaptırmak

Analiz Yaptırmak İstiyorum

0

Analiz yaptırmak bir çok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli basamağını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi için […]

Read More
spss ödev

SPSS Ödev Yaptırma

0

SPSS Ödev yaptırmak ve raporlar hazırlamak için istatistikavm.com ihtiyacınız olduğu anda her türlü desteği ve yardımı vermeye hazırdır. Bilindiği üzere SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle […]

Read More
SPSS Deney Tasarımı

SPSS Deney Tasarımı

0

SPSS Deney Tasarımı ile projelerinize uygun veriler elde edebilirsiniz. SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, kullanılsa […]

Read More
istatistik danışmanlık

İstatistik Danışmanlık

0

İstatistik danışmanlık bir çok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli basamağını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi için […]

Read More
spss analiz istanbul

SPSS Analiz İstanbul

0

SPSS Analiz İstanbul ile etkili ve verimli SPSS yardımı alabilirsiniz. SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, […]

Read More
anket yapan firmalar

SPSS Analiz Ankara

0

SPSS Analiz Ankara ile SPSS uygulamasından etkili bir şekilde yararlanabilirsiniz. SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, […]

Read More

SPSS Levene Testi Yorumlama

1

SPSS Levene Testi, iki veya daha fazla grup için hesaplanan bir değişken için varyansların eşitliğini değerlendirmek için kullanılan bir hipotez testidir. Normalde, veri gruplarındaki ortak bir değişken, örnek: ortalama, için yapılan t-testi veya ANOVA testlerinde veri gruplarının varyansının aynı olduğu […]

Read More

SPSS Parametrik Test

0

SPSS Parametrik Test ile ilgili olarak çeşitli örneklem ortalamaları, verisetleri arasındaki korelasyon ilişkileri incelenebilir. Parametrik hipotez testleri, verisetinin normal dağılıma (çan şekli dağılımına) uyduğu varsayılarak yapılan testlerdir. Parametrik testlerde, veriseti örneklem olarak kabul edilir. Daha sonra örneklemden elde edilen istatistiğin, […]

Read More
spss korelasyon

SPSS Korelasyon

0

SPSS Korelasyon, iki rastgele değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirten bir değerdir. Elde edilen korelasyonun yönünün olması ve/veya gücünün artması, değişkenler arasında bağımsızlık olmadığı ve aralarında bir ilişki olabileceğini ifade etmektedir. Değişkenler arasındaki korelasyonu belirlemek için farklı korelasyon katsayıları […]

Read More
spss frekans analizi

SPSS Frekans Analizi

0

SPSS Frekans Analizi ile ilgili olarak; istatistiklerde frekans (sıklık), bir olayın oluşma sayısıdır. Frekans analizinde, sıklık ile alakalı merkezi eğilim, dağılım, yüzdelik dilimler gibi çeşitli bilgiler elde edilerek değerlendirilir. Bu analiz türü, açıklayıcı istatistik alanında yer alan bir analiz türüdür. […]

Read More
spss analiz suç

SPSS Analizi Suç Mu?

0

SPSS analizi suç teşkil eder mi? SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), çeşitli istatistiksel analizlerin grafiksel arayüzleri üzerinden kolaylıkla yapılabildiği IBM tarafından sunulmuş bir programdır. Özellikle sosyal bilimlerde olmak üzere tıp, eğitim, idari bilimler ve mühendislik alanları gibi çeşitli […]

Read More
spss analizi yaptırma

SPSS Analizi Yaptırma

0

SPSS analizi yaptırma (Statistical Package for the Social Sciences), IBM’in geliştirdiği çeşitli istatistiksel analiz yazılım paketlerini içeren bir programdır. Sosyal bilimlerde pazar ve anket araştırmalarında; ayrıca tıp, eğitim ve mühendislik alanlarında da sıklıkla kullanılan bir programdır. Ayrıca, SPSS, başta Ankara […]

Read More
spss analizi

SPSS Analizi

2

SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, kullanılsa da tıp, eğitim ve mühendislik alanlarında da sıklıkla kullanılan […]

Read More
bağımlı t testi

SPSS Bağımlı T Testi

0

Bağımlı ya da eşleştirilmiş, örneklem t-testi birbiriyle eşleşen, dolayısıyla birbirine bağımlı, iki nümerik veri setinin ortalama farkının sıfır olup olmadığını, yani veri setlerinin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez testidir. Eşleştirilmiş t-testlerinde, ya boyutları eşit […]

Read More
Bağımsız T Testi

SPSS Bağımsız T Testi

0

Bağımsız T Testi veya bağımsız ya da eşleştirilmemiş, örneklem t-testi birbirinden bağımsız iki nümerik veri setinin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez testidir. Bu hipotez testinde esas (H0) ve alternatif (H1) hipotez aşağıdaki şekilde kurulur: […]

Read More
f-testi

SPSS F-Testi

0

F-testi, esas hipotezin test istatistiğinin F-dağılımına bağlı olduğu bütün testleri içerir. Genellikle aşağıdaki alanlarda kullanılır: F-Testi Kullanım Alanları 1. Normal dağılım gösterdiği kabul edilen, n ve m boyutlu iki veri setinin varyansları oranının bire eşit olup olmadığının sınanması. Bu şekilde […]

Read More
hipotez testleri

SPSS Hipotez Testleri

0

Hipotez testleri herhangi bir hipotezin doğruluğunun istatistiksel olarak saptanabilmesi için kullanılan bir istatistiksel çıkarım yöntemleridir. Bu metotta temel olarak önce test edilecek hipoteze karşı alternatif bir hipotez belirtilir. Daha sonra hipotezin sınanmasında kullanılacak verilerin, tayin edilen bir güvenlilirlik aralığında alternatif […]

Read More
regresyon analizi

SPSS Regresyon Analizi

0

Regresyon analizi, bir bağımlı değişken (dependent variable) ve bir veya birden fazla bağımsız değişken (independent variables) arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılan istatistiksel metotlar bütünüdür. Çeşitli ekonomik ve mühendislik analizlerinde, ayrıca fen ve sosyal bilimlerde bağımlı ve bağımsız veri setlerinin arasında […]

Read More
ekonometrik analiz

Ekonometrik Analiz EViews & Stata

0

Ekonometrik analiz, ekonomik verilerin ölçümünü ve iktisat teorilerinin ortaya koyduğu istatistiksel değişkenler arasındaki ilişkilerin analizini yapan oldukça önemli bir bilim dalıdır. Ekonometrik analiz genel anlamda istatistik, matematik ve ekonomi alanlarında, disiplinler arası ilişkilerden faydalanarak araştırmalar yapılmasına, verilerin derlenmesine, toplanan materyallerin […]

Read More
istatistik giriş

İstatistik Giriş

0

İstatistik Giriş İstatistik, (i) verilerin toplanması, (ii) organize edilmesi ve (iii) değerlendirilmesi ile alakalı bütün yöntemleri içeren matematiksel bilim dalıdır. İstatistik Giriş konusunda aşağıda istatistiğin bu alt alanlarında uygulanan genel yöntemler kapsamlıca açıklanacaktır:   (i) Veri türleri ve verilerin toplanması: […]

Read More

İstatistik Analiz

0

İstatistik analiz bir çok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi için hangi […]

Read More

Biyoistatistik Analiz

0

İstatistik (biyoistatistik), hayatımızın her alanında kullanılan bir kavramdır. Günlük hayatımıza ilişkin her olayda verilerin bilimsel bir şekilde işlenmesini sağlayan bir yöntemdir. İstatistik analiz sadece verilerin değerlendirilmesi demek değildir. Aynı zamanda bu verilerin toplanması, çözümlenmesi, sonuçların tablolar ve grafikler yardımıyla yorumlanmasını […]

Read More

Ekonometrik Analiz

0

İyi bir ileri ekonometrik analiz yapabilmek için istatistiksel yöntemlere hakim olmanın yanında teorik olarak iktisat bilgisine de sahip olmak gerekir. Ekonometrik analiz süreci aşağıdaki gibi ilerlemektedir. Araştırma sorusu ve veri setine göre (yatay kesit, zaman serisi ya da panel veri) […]

Read More
Call Now Button