SPSS Özetleyici İstatistikler ve İstatistiksel Grafikler

0
Share

Özetleyici İstatistikler açıklayıcı istatistikler içinde, mümkün olduğunca basit bir şekilde, en fazla bilgiyi göstermek için kullanılır. Genel olarak aşağıdaki alt başlıklarda toplanır.

Özetleyici İstatistikler

  1. Konum: Verinin yeri ile alakalı istatistikler. Örnek: aritmetik ortalama, mode, medyan gibi bir konum ölçüsü
  2. Yayılım: Verinin dağılımı ile alakalı istatistikler. Örnek olarak, standart sapma, varyans, veri aralığı, çeyrekler açıklığı, mutlak sapma gibi verinin nasıl yayıldığını belirleyen istatistikler
  3. Şekil: Bir verinin dağılım şekli ile alakalı istatistikler. Örnek olarak, çarpıklık veya basıklık kurtoz gibi dağılımın şeklini ifade eden ölçüler
  4. Korelasyon: İki değişken verisi arasında istatistiksel bir ilişki olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistikler. Bunlara örnek olarak Pearson ve Spearman katsayıları verilebilir.

SPSS İçerisinde Özet İstatistik Elde Etme

Herhangi bir verinin özet istatistiklerini, SPSS içerisinde özet istatistikleri, descriptive statistics, sekmesi (Şekil 1) kullanılarak elde edilebilir.

özetleyici istatistikler
Şekil 1. SPSS içersinde özet istatikleri elde etmenizi sağlayan descriptive statistics sekmesi

 

İstatistiksel Grafikler

Veriyi niteliksel veya niceliksel olarak keşfetmek amacıyla aşağıdaki bazı yaygın istatistiksel grafikler de kullanılabilir:

Histogram: Nümerik verinin gruplara ayrılarak sütün ya da kolon grafikleriyle gösterildiği grafikler.

Bar chart:  Kategorik verinin gruplara ayrılarak sütün ya da kolon grafikleriyle gösterildiği grafikler.

Pie chart: Kategorik verilerin yüzde dağılımının çember dilimleri olarak gösterildiği grafikler.

Box-plot: Verinin çeyrekliklerinin hesaplanarak çeyrekliklerinin yerine göre konumlandırıldığı grafiklerdir.

Scatter plot: Verinin kartezyen koordinatında sembollerle konumlandırıldığı grafiklerdir.

Line plot: Kartezyen koordinatında sembol olarak konumlandırılan verinin, düz doğru çizgileriyle birleştiği grafiklerdir.

Run chart: Verinin zamana bağlı değişiminin gösterildiği grafiklerdir.

Pareto chart: Verinin histogram ve scatter plot ile birlikte gösterildiği grafiklerdir.

Stem-and-Leaf chart: Sayısal verilerin, histogram gibi, grafik olarak özetlenmesi amacıyla hazırlanan bir tablolar.

Kontrol chart: Genelde endüstriyel veya ticari süreçlerin ekonomik ve güvenilir biçimde gerçekleştirilebilmesi için sürecin istatistik verilerle kontrol edildiği grafikler.

 

Herhangi bir veri ile alakalı grafiksel çıktıları, SPSS içerisinde grafik oluşturucu, chart builder, sekmesi (Şekil 2) kullanılarak oluşturulabilir.

özetleyici istatistikler
Şekil 2. SPSS içersinde grafik oluşturmanızı sağlayan chart builder sekmesi
Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button