SPSS Analiz Firmaları

0
Share

SPSS Analiz firmaları deneyimli, profesyonel ve disiplinli olmalıdır. Müşteri memnuniyetinin yanında kaliteli içerik ve başarılı sonuçlarla kendini ispatlamış olmalıdır. İstatistikavm.com uzman kadrosu, yıllardır edindiği bilgi ve tecrübe ile analiz danışmanlık hizmeti vermek için sizleri bekliyor. Tek amacımız müşterilere kaliteli ve hatasız analiz danışmanlık hizmeti verebilmektir. Verilerin düzenlenmesi, analizlerin yapılması, tablolaştırma ve tabloları yorumlama aşamasında titiz bir şekilde çalışarak bu amacı gerçekleştiriyoruz.

SPSS Analiz Firmaları

SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, kullanılsa da tıp, eğitim ve mühendislik alanlarında da sıklıkla kullanılan bir programdır. Ayrıca, SPSS, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında, tezlerindeki verilerin analizi için sıkça kullandıkları bir uygulamadır.

İstatistik ve ekonometri bölümü uzmanlarımız istatistik, biyoistatistik ve ekonometrik analiz danışmanlık hizmetini doğru ve hızlı bir şekilde verebilmek için sizleri bekliyor. Spss, Amos, Lisrel, Eviews, Stata, R, Python, Minitab, Matlab, G-Power ve Jump programlarından size uygun olanı kullanarak istatistik, biyoistatistik ve ekonometrik analiz danışmanlık hizmeti veriyoruz.
İstatistik, Biyoistatistik, Ekonometrik analiz danışmanlık hizmeti istatistikavm.com’da sizlere sunuluyor. İhtiyaç halinde düzeltmeler ve bilgilendirmeler ücretsiz olarak yapılıyor.

spss analiz firmaları

Hipotez Testleri ve Firmalar

SPSS Analiz firmaları araştırmaları sırasında hipotez testlerinden faydalanır. Bunlardan bağımlı ya da eşleştirilmiş, örneklem t-testi birbiriyle eşleşen, dolayısıyla birbirine bağımlı, iki nümerik veri setinin ortalama farkının sıfır olup olmadığını, yani veri setlerinin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez testidir. Eşleştirilmiş t-testlerinde, ya boyutları eşit iki veri setinin ortalaması, ya da bir veri seti ölçülmüş tekrarı karşılaştırılabilir. Bu hipotez testinde esas (H0) ve alternatif (H1) hipotez aşağıdaki şekilde kurulur:

H0: µ1 – µ2 = 0

H1: µ1 – µ2 ≠ 0 veya µ1 – µ2 > 0  veya µ1 – µ2 < 0

µ1 ve µ2 , 1. ve 2. veri setinin ortalamalarını göstermektedir. Elde edilen test istatistiği, t dağılımına göre bakılarak elde edilen t’nin kritik t değerleri bölgesinin içinde olup olmadığına bakılır. Elde edilen t, kritik t bölgesinin içindeyse, esas hipotez belirlenen güven aralığında reddedilir. Aksi halde esas hipotezi reddedecek bir kanıt bulunamadığı sonucuna bakılır. Testin özgürlük derecesi, iki veri seti birbirine bağımlı olduğu için (numune boyutu/2)-1 olur. Test istatistiği, (numune boyutu/2)-1 özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. Elde edilen test istatistiğinin formülü aşağıdaki şekildedir:

t= (Xf – (µo = 0))/(SD/n0.5)

Xf, eşleşmiş veri farklarının ortalamasını, SD eşleşmiş veri farklarının standart sapmasını ve n eşleşmiş veri çiftlerinin sayısını göstermektedir. Denklemden elde edilen test istatistiği, n-1 özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. SPSS’de ilgili komutları kullanarak (Şekil 1) bağımlı t-testi yapabilmek mümkündür.

bağımlı t testi
Figure 1. SPSS’de bağımlı t-testi sekmesi
Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button