SPSS Analizi

0
Share

SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM firmasına ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda (örneğin pazarlama ve anket araştırmaları vb.) kullanılsa da tıp, eğitim ve mühendislik alanlarında da sıklıkla kullanılan bir programdır. Ayrıca, SPSS, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında, tezlerindeki verilerin analizi için sıkça kullandıkları bir uygulamadır. İstatistiksel analizler yapılırken farklı hipotezlerden faydalanılır. Bunlardan birisi Bağımlı T Testi hipotezidir.

SPSS Analizi ve Bağımlı T Testi Hipotezleri

Bağımlı ya da eşleştirilmiş, örneklem t-testi birbiriyle eşleşen, dolayısıyla birbirine bağımlı, iki nümerik veri setinin ortalama farkının sıfır olup olmadığını, yani veri setlerinin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez testidir. Eşleştirilmiş t-testlerinde, ya boyutları eşit iki veri setinin ortalaması, ya da bir veri seti ölçülmüş tekrarı karşılaştırılabilir. Bu hipotez testinde esas (H0) ve alternatif (H1) hipotez aşağıdaki şekilde kurulur:

H0: µ1 – µ2 = 0

H1: µ1 – µ2 ≠ 0 veya µ1 – µ2 > 0  veya µ1 – µ2 < 0

µ1 ve µ2 , 1. ve 2. veri setinin ortalamalarını göstermektedir. Elde edilen test istatistiği, t dağılımına göre bakılarak elde edilen t’nin kritik t değerleri bölgesinin içinde olup olmadığına bakılır. Elde edilen t, kritik t bölgesinin içindeyse, esas hipotez belirlenen güven aralığında reddedilir. Aksi halde esas hipotezi reddedecek bir kanıt bulunamadığı sonucuna bakılır. Testin özgürlük derecesi, iki veri seti birbirine bağımlı olduğu için (numune boyutu/2)-1 olur. Test istatistiği, (numune boyutu/2)-1 özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. Elde edilen test istatistiğinin formülü aşağıdaki şekildedir:

t= (Xf – (µo = 0))/(SD/n0.5)

Xf, eşleşmiş veri farklarının ortalamasını, SD eşleşmiş veri farklarının standart sapmasını ve n eşleşmiş veri çiftlerinin sayısını göstermektedir. Denklemden elde edilen test istatistiği, n-1 özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. SPSS’de ilgili komutları kullanarak (Şekil 1) bağımlı t-testi yapabilmek mümkündür.

bağımlı t testi
Figure 1. SPSS’de bağımlı t-testi sekmesi

 

İstatistik, Biyoistatistik, Ekonometrik analiz danışmanlık hizmeti istatistikavm.com’da sizlere sunuluyor. İhtiyaç halinde düzeltmeler ve bilgilendirmeler ücretsiz olarak yapılıyor.

 

Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button