SPSS Analizi Firmaları

0
Share

SPSS Analizi Firmaları istatistik araştırmalar konusunda profesyonel destek sağlar. Bu firmalar istatistik analiz konusunda tecrübeli, uzman ve disiplinli olmalıdır. Araştımacıların memnuniyetinin yanında nitelikli veriler ve başarılı hedeflerle kendini ispatlamış olmalıdır. İstatistikavm.com deneyimli kadrosu, uzun yıllar edindiği bilgi ve tecrübe ile spss analiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Esas amacımız araştırmacılara kaliteli ve yeterli analiz danışmanlık hizmeti verebilmektir. Verilerin düzenlenmesi, analizlerin yapılması, tablolaştırma ve tabloları yorumlama aşamasında hassas bir şekilde çalışarak bu hedefi gerçekleştiriyoruz.

SPSS Analizi Firmaları

SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences) genel anlamda sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, kullanılsa da tıp, eğitim ve mühendislik alanlarında da çoğunlukla kullanılan bir programdır. Ayrıca, SPSS, yüksek lisans ve doktora akademisyenlerinin tez çalışmalarında, tezlerindeki verilerin analizi için sıkça kullandıkları bir uygulamadır. Çeşitli parametrelerden oluşur. Bunlar;

a) Raporlar

b) Tanımlayıcı istatistikler: Cross tabulation (çapraz tabulasyon); frequencies (frekanslar); descriptives (tanımlayıcılar), P-P ya da Q-Q grafikleri, v.s.

c) Bayesian İstatistikleri: Tek yön-Anova testi, Pearson korelasyonu, Tek Örnek Normal ya da Binomial Analizi, v.s.

d) Tablolar: Çoklu cevap setleri

e) Ortalama karşılaştırma: eşleştirilmiş t-testi, tek örnekli t-testi, bağımsız örnekli t-testi, v.s.

f) Genel lineer modelleme ya da genelleştirilmiş lineer modelleme: Tek değişkenli, çok değişkenli, v.s.

g) Karışık modeller: Lineer, genelleştirilmiş lineer modeller

h) Korelasyon: İki degiskenli, kısımsal, uzaklıklar, kanonik uzaklıklar…

ı) Regresyon analizleri: Lineer regresyon, non-lineer regresyon, v.s.

i) Parametrik olmayan testler

j) Diğer analizler (Mekansal ve zamansal modelleme, kalite kontrol analizi, güvenilirlik analizi, sınıflandırma, tahmin, kurtulma analizleri, boyut küçültme, çoklu cevap ve tahmin analizleri v.s.

İstatistik ve ekonometri bölümü uzmanlarımız istatistik, biyoistatistik ve ekonometrik analiz danışmanlık hizmetini doğru ve hızlı bir şekilde verebilmek için sizleri bekliyor. Spss, Amos, Lisrel, Eviews, Stata, R, Python, Minitab, Matlab, G-Power ve Jump programlarından size uygun olanı kullanarak istatistik, biyoistatistik ve ekonometrik analiz danışmanlık hizmeti veriyoruz.
İstatistik, Biyoistatistik, Ekonometrik analiz danışmanlık hizmeti istatistikavm.com’da sizlere sunuluyor. İhtiyaç halinde düzeltmeler ve bilgilendirmeler ücretsiz olarak yapılıyor.

SPSS Analizi Firmaları çalışmaları sırasında değişik testlerden faydalanır. Bunlardan F-testi, esas hipotezin test istatistiğinin F-dağılımına bağlı olduğu bütün testleri içerir. Genellikle aşağıdaki alanlarda kullanılır:

F-Testi Kullanım Alanları

1. Normal dağılım gösterdiği kabul edilen, n ve m boyutlu iki veri setinin varyansları oranının bire eşit olup olmadığının sınanması.

Bu şekilde elde edilen varyans oranının F test istatistiği olmakta ve dolayısıyla F dağılımına bağlı olmaktadır. Esas hipotez, F değerinin bire eşit olup olmadığı üzerine kurulur. Eğer test istatistiği, (n-1) ve (m-1) özgürlük derecelerine denk gelen F dağılımında kritik F bölgesinin içine giriyor ise esas hipotez reddedilir, yani iki varyansın birbirine eşit olduğu reddedilir. Aksi takdirde iki varyansın birbirinden farklı olduğuna dair bir kanıt bulunamadığı sonucuna varılır.

2. Lineer regresyon analizinde verisetine tutturulan lineer denklemin verisetine uyup uymadığının sınanması.

Buradaki esas hipotez, veri setindeki hata varyansının, lineer denklemin tahmininde oluşan hata varyansına eşit olup olmadığını bulmaktır. Eğer test istatistiği, esas hipotezi belirlenen güven aralığında reddederse bu lineer denklemde oluşan hatanın, veri setindeki hataya ait olmadığı yani lineer modelin veri setine uymadığını göstermektedir. Burada test istatistiği aşağıdaki formülden elde edilir:

F = (Lineerin modelin verisetine uymamasından kaynaklı hataların kareleri toplamı/Modelin Özgürlük Derecesi)/(Verideki ham hataların kareleri toplamı/Verinin özgürlük derecesi),

Lineer modelin özgürlük derecesi = lineer denklemdeki parametre sayısı-1

Verinin özgürlük derecesi = veri seti boyutu – 1

Elde edilen F istatistiği; Lineer modelin özgürlük derecesi ve verinin özgürlük derecelerine denk gelen F dağılımıyla karşılaştırılır. Eğer elde edilen F istatistiği, F dağılımındaki kritik bölgenin içindeyse esas hipotez reddedilir.

SPSS içerisinde one-way anova (Şekil 1) veya lineer regresyon (Şekil 2) analiz sekmeleri içerisinde F-testleri yapılabilir.

 

f-testi
Şekil 1. SPSS’de one-way anova sekmesi

 

f-testi
Şekil 2. SPSS’de lineer regresyon sekmesi
Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button