SPSS Firmaları

0
Share

SPSS firmaları içerisinde istatistikavm.com profesyonel, avantajlı ve hesaplıdır. Analiz  yaptırmak birçok bilimsel çalışmada, araştırmanın en önemli basamağını oluşturmaktadır. Araştırmalarda çok sık görülen bir hata vardır: Araştırmacılar yanlış analiz yöntemi seçimi nedeniyle sonuçlarını hatalı hesaplar ya da herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi için hangi şartlarda hangi analiz yöntemlerinin kullanılıyor olduğunu bilmek çok önemlidir. Uygun olmayan bir yöntem seçimi verilerin hatalı yorumlanmasına neden olacaktır.

SPSS Firmaları

SPSS Firmaları içerisinde istatistikavm.com kendini ispatlamıştır. Bilindiği üzere istatistik, iş dünyasından ekonomi platformuna, kamu araştırmalarından vergi sistemlerine kadar pek çok alanda uygulanabilir bir bilim dalıdır. İstatistiğin temel amacı, detaylı araştırmalar sonucu elde edilen verilerin istatistiksel analiz yöntemleriyle en doğru şekilde ve amaca uygun olarak yorumlanabilmesidir. Bunu yaparken maddi tutarlar da dikkate alınmalıdır.

SPSSStatistical Package for the Social Sciences” (Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket) anlamına gelir ve ilk olarak 1968’de piyasaya sürülmüştür. SPSS 2009 yılında IBM tarafından satın alınmıştır. Resmi olarak adı IBM SPSS İstatistikleri olsa da çoğu kullanıcı hala “SPSS” olarak adlandırmaktadır.

SPSS her türlü veriyi düzenlemek ve analiz etmek için kullanılan bir yazılımdır. Düzenlenen ve analiz edilen bu veriler herhangi bir kaynaktan alınabilir: bilimsel araştırma, müşteri veritabanı, Google Analytics ve hatta bir web sitesinin sunucu kütüğü. SPSS yaygın olarak yapılandırılmış veriler için kullanılan tüm dosya formatlarını açabilir. Örneğin:

 • MS Excel veya OpenOffice’ten hesap tabloları;
 • Düz metin dosyaları (.txt veya .csv);
 • İlişkisel (SQL) veritabanları;
 • Stata

SPSS şunlar için idealdir:

 • SPSS’in kendi dosyalarını ya da diğer veri dosyalarını açmak;
 • Sütunlar ve veri satırları üzerinden toplama ve hesaplamalarla veri analizi Ayrıca SPSS daha kompleks işlemler yapma seçenekleri mevcuttur.
 • Case ve değişken grupları üzerinden özet istatistik ya da sıklık sayılarını içeren tablo ve grafikler oluşturmak.
 • Anova gibi çıkarımsal istatistikleri çalıştırmak, regresyon ve faktör analizi yapmak.
 • Çeşitli dosya formatları, veri ve çıktıyı kaydetmek.

Şimdi bu özelliklere daha yakından bakalım.

 

Veri Dosyalarını Açmak

SPSS kendine has dosya formatına sahiptir. Kolaylıkla uğraştığı diğer dosya formatları arasında MS Excel, düz metin dosyaları, SQL, Stata ve SAS bulunur.

SPSS’te web analiz verileri -genellikle Excel dosyaları olarak indirilir- kolayca açılabilir ve analiz edilebilir.

 

Verileri Düzenlemek

Gerçek dünya araştırmalarında işlenmemiş verilerin düzgün bir şekilde analiz edilmesi için bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Yeni değişkenler olarak ortalamalar ve toplamlar oluşturmak, verileri yeniden detaylandırmak, olası olmayan gözlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak tipik örnekler olarak verilebilir.

İşlerin hızlı bir şekilde yapılması için SPSS birçok sayısal işlevidizi işlevitarih işlevi ve diğer kullanışlı rutinler içerir.

 

Tablolar ve Grafikler

Bütün temel tablo ve grafikler SPSS kullanılarak hızlıca ve kolaylıkla oluşturulabilir. Tipik örnekleri Data Analysis başlığı altında bulabilirsiniz. SPSS’in zayıf kaldığı yönü ise grafiklerin çirkin olma eğilimi ve pek başarılı olmayan bir düzene sahip olması denebilir. Bu sorunu çözmenin en iyi yolu ise SPSS grafik şablonlarını geliştirmek ve uygulamaktır. Fakat bunu yapmak makul miktarda çaba ve uzmanlık gerektiriyor.

spss nedir

SPSS’in kümelenmiş çubuk grafik şablonu uygulanmıştır.

 

Çıkarımsal İstatistik

SPSS, tüm temel istatistiksel testlerini ve aşağıdakiler gibi çok değişkenli analizleri içerir:

Bazı analiz türleri SPSS’in ana programına ek olarak satın alınan seçenekleri ile açılabiliyor. Tüm komutlara ve ait oldukları seçeneklere Overview All SPSS Commands başlığında yer verilmiştir.

spss nedir

 Örnek bir SPSS T-Test Çıktısı

SPSS Firmaları ve Dosya Formatları

SPSS verileri çeşitli dosya formatlarında kaydedilebilir, örneğin:

 • MS Excel;
 • Düz metin (.txt or .csv);
 • Stata;
 • SAS.

Çıktı için seçenekler daha da detaylıdır; grafikler .png formatında kopyalanıp yapıştırılabilir. Tablolar içinse tabloların düzenini, tiplerini ve kenarlıklarını korumak için zengin metin biçimleri kullanılır.

Çıktı ögelerini tek tek kopyalayıp yapıştırmak yerine, tüm çıktı ögeleri tek seferde .pdf, HTML, MS Word ve diğer birçok dosya formatına dönüştürülebilir. Oldukça başarılı bir rapor yazmanın stratejisi güzel bir biçimde tasarlanmış tablo ve grafiklerle SPSS çıktı dosyası hazırlamaktır. Daha sonra bütün dokümanı Word’e aktarın ve çıktı öğelerinin arasına açıklayıcı başlıklar ve metinler ekleyin.

Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button