SPSS Veri Analizi

0
Share

SPSS Veri Analizi için kullanılan SPSS, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında, tezlerindeki verilerin analizi için sıkça kullandıkları bir uygulamadır. SPSS “Statistical Package for the Social Sciences” (Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket) anlamına gelir ve ilk olarak 1968’de piyasaya sürülmüştür. SPSS 2009 yılında IBM tarafından satın alınmıştır. Resmi olarak adı IBM SPSS İstatistikleri olsa da çoğu kullanıcı hala “SPSS” olarak adlandırmaktadır. SPSS Veri Analizi için çeşitli test hipotezlerinden faydalanılır. Bunlardan Bağımsız T Testi veya bağımsız ya da eşleştirilmemiş, örneklem t-testi birbirinden bağımsız iki nümerik veri setinin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez testidir. Bu hipotez testinde esas (H0) ve alternatif (H1) hipotez aşağıdaki şekilde kurulur:

SPSS Veri Analizi ve Bağımsız T Testi Hipotezleri

H0: µ1 = µ2

H1: µ1 ≠ µ2 veya µ1 > µ2 veya µ1 < µ2

µ1 ve µ2 , 1. ve 2. veri setinin ortalamalarını göstermektedir. Elde edilen test istatistiği, t dağılımına göre bakılarak elde edilen t’nin kritik t değerleri bölgesinin içinde olup olmadığına bakılır. Elde edilen t, kritik t bölgesinin içindeyse, esas hipotez belirlenen güven aralığında reddedilir. Aksi halde esas hipotezi reddedecek bir kanıt bulunamadığı sonucuna bakılır. Testin özgürlük derecesi, (toplam numune boyutu)-1 olur. Test istatistiği, ‘(toplam numune boyutu)-1’ özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. Bağımsız t-testi istatistiği eşit boyutlu veya farklı boyutlu veri setleri için farklı şekillerde elde edilmektedir:

Eşit boyutlu veri setleri için, t= (X1– X2)/(Sp/(2/n)0.5), Özgürlük derecesi = 2(n-1)

Farklı boyutlu veri setleri için, t= (X1– X2)/(Sp/((1/n1)+ (1/n2))0.5), Özgürlük derecesi = n1 + n2 – 2

X1 ve X2, veri setlerinin ortalamasını, Sp veri set havuzunun standart sapmasını, n eşit boyutlu veri setlerinden birinin boyutunu, n1 ve n2 birinci ve ikinci veri setinin boyutunu göstermektedir. Denklemden elde edilen test istatistiği, ilgili özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır.

SPSS’de ilgili komutları kullanarak (Şekil 1) bağımsız t-testi yapabilmek mümkündür.

Bağımsız T Testi
Figure 1. SPSS’de bağımsız t-testi sekmesi

istatistikavm.com olarak Spss, Amos, Lisrel, Eviews, Stata, R, Python, Minitab, Matlab, G-Power ve Jump programlarından size uygun olanı kullanarak istatistikbiyoistatistik ve ekonometrik analiz danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button