SPSS Analiz

0
Share

SPSS her türlü veriyi düzenlemek ve analiz etmek için kullanılan bir yazılımdır. Düzenlenen ve analiz edilen bu veriler herhangi bir kaynaktan alınabilir: bilimsel araştırma, müşteri veritabanı, Google Analytics ve hatta bir web sitesinin sunucu kütüğü. SPSS yaygın olarak yapılandırılmış veriler için kullanılan tüm dosya formatlarını açabilir.

SPSS “Statistical Package for the Social Sciences” (Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket) anlamına gelir ve ilk olarak 1968’de piyasaya sürülmüştür. SPSS 2009 yılında IBM tarafından satın alınmıştır. Resmi olarak adı IBM SPSS İstatistikleri olsa da çoğu kullanıcı hala “SPSS” olarak adlandırmaktadır. Analiz çalışmaları için çeşitli hipotez testleri kullanılır. Tek Örnekli T Testi Hipotezleri bunlardan birisidir. SPSS uygulamalarında sıklıkla tercih edilir.

Tek örnekli t testi bir nümerik veri setinin ortalamasının herhangi bir değere eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez testidir. Bu hipotez testinde esas (H0) ve alternatif (H1) hipotez aşağıdaki şekilde kurulur:

SPSS Analiz ve Tek Örnekli T Testi Hipotezleri

H0: µ1 = µ0

H1: µ1 ≠ µ0 veya µ1 > µ0  veya µ1 < µ0

µ1 veri setinin ortalaması, µ0 ise bu ortalamanın karşılaştırılacağı değeri göstermektedir. Elde edilen test istatistiği, t dağılımına göre bakılarak elde edilen t’nin kritik t değerleri bölgesinin içinde olup olmadığına bakılır. Elde edilen t, kritik t bölgesinin içindeyse, esas hipotez belirlenen güven aralığında reddedilir. Aksi halde esas hipotezi reddedecek bir kanıt bulunamadığı sonucuna bakılır. Testin özgürlük derecesi, (toplam numune boyutu)-1 olur. Test istatistiği, ‘(veri seti boyutu)-1’ özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. Tek örnekli t-testi istatistiği aşağıdaki formülle elde edilmektedir:

Eşit boyutlu veri setleri için, t= (X– µ0)/(s/(n)0.5), Özgürlük derecesi = (n-1)

Farklı boyutlu veri setleri için, t= (X1– X2)/(Sp/((1/n1)+ (1/n2))0.5), Özgürlük derecesi = n1 + n2 – 2

X veri setinin ortalamasını, µ0 ortalamanın test edildiği değeri, s verinin standart sapmasını, n veri setinin boyutunu göstermektedir. Denklemden elde edilen test istatistiği, ilgili özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. SPSS’de ilgili komutları kullanarak (Şekil 1) tek örnekli t-testi yapabilmek mümkündür.

tek örnekli t testi
Şekil 1. SPSS’de tek örnekli t-testi sekmesi
Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button