Tez Analizi Yaptırma

0
Share

Tez analizi yaptırma bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin toplanması, bu verilerin çözümlenmesi ve bilimsel standartlara göre yorumlanmasıdır. Başka bir ifadeyle tez çalışmalarının detaylı bir şekilde analiz edilmesi olarak tanımlanır. Tezin amacı, konusu ve araştırma içeriğine bağlı olarak çeşitli yöntemler kullanılarak tez analizi yapılabilir. Tez analizi tüm bunların yanında ortaya sürülen hipotezin kanıtlanması, nesnelliğinin pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Tez analizleri tez hazırlama süreçlerinin en önemli basamaklarındandır. Tez analizinin yapılması çeşitli parametrelere bağlıdır. Biliniği gibi Tez , diğer adıyla Sav olarak bilinir. Tezler, bilimsel olarak belirli ön bilgilere dayanılarak henüz kanıtlanmamış olan öngörülerdir. Tez analizi yaptırma ise hipotezler için bilimsel teknik ve yöntemler yardımıyla veri toplama, uyumlu istatistik analiz programlarıyla tezi analiz etmedir. Genel bir ifadeyle ileri sürülen hipotezlerin geçerliliklerinin test edilmesidir. Bu aşamada çeşitli testlerden yararlanılır. Bunlardan Bağımsız T Testi veya bağımsız ya da eşleştirilmemiş, örneklem t-testi birbirinden bağımsız iki nümerik veri setinin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez testidir. Bu hipotez testinde esas (H0) ve alternatif (H1) hipotez aşağıdaki şekilde kurulur:

Tez Analizi Yaptırma ve Bağımsız T Testi Hipotezleri

H0: µ1 = µ2

H1: µ1 ≠ µ2 veya µ1 > µ2 veya µ1 < µ2

µ1 ve µ2 , 1. ve 2. veri setinin ortalamalarını göstermektedir. Elde edilen test istatistiği, t dağılımına göre bakılarak elde edilen t’nin kritik t değerleri bölgesinin içinde olup olmadığına bakılır. Elde edilen t, kritik t bölgesinin içindeyse, esas hipotez belirlenen güven aralığında reddedilir. Aksi halde esas hipotezi reddedecek bir kanıt bulunamadığı sonucuna bakılır. Testin özgürlük derecesi, (toplam numune boyutu)-1 olur. Test istatistiği, ‘(toplam numune boyutu)-1’ özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. Bağımsız t-testi istatistiği eşit boyutlu veya farklı boyutlu veri setleri için farklı şekillerde elde edilmektedir:

Eşit boyutlu veri setleri için, t= (X1– X2)/(Sp/(2/n)0.5), Özgürlük derecesi = 2(n-1)

Farklı boyutlu veri setleri için, t= (X1– X2)/(Sp/((1/n1)+ (1/n2))0.5), Özgürlük derecesi = n1 + n2 – 2

X1 ve X2, veri setlerinin ortalamasını, Sp veri set havuzunun standart sapmasını, n eşit boyutlu veri setlerinden birinin boyutunu, n1 ve n2 birinci ve ikinci veri setinin boyutunu göstermektedir. Denklemden elde edilen test istatistiği, ilgili özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır.

SPSS’de ilgili komutları kullanarak (Şekil 1) bağımsız t-testi yapabilmek mümkündür.

Bağımsız T Testi
Figure 1. SPSS’de bağımsız t-testi sekmesi
Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button