Tez İstatistik

0
Share

Tez istatistik konusunda hipotez testlerinden yararlanılır. Hipotez testleri herhangi bir hipotezin doğruluğunun istatistiksel olarak saptanabilmesi için kullanılan bir istatistiksel çıkarım yöntemleridir. Bu metotta temel olarak önce test edilecek hipoteze karşı alternatif bir hipotez belirtilir. Daha sonra hipotezin sınanmasında kullanılacak verilerin, tayin edilen bir güvenlilirlik aralığında alternatif hipotezi doğrulayıp doğrulamadığına bakılır. Eğer alternatif hipotez doğrulanırsa, belirli bir güvenilirlik aralığında, hipotez reddedilir. Aksi halde, hipotezin reddedilmesine dair hiç bir kanıt bulunamadığı belirlenir.

tez istatistik

Test İstatistik ve Hipotez Testleri

Test genel olarak aşağıdaki şekilde yapılır:

1. Esas (Null) Hipotez ve Alternatif Hipotez Belirlenir.
2. Kullanılacak testin ve bu testte değerlendirilecek verinin teste uygunluğunun belirlenmesi
3. Test istatistiğinin ve test istatistiğinin takip edeceği istatistiksel dağılımların belirlenmesi
4. Güvenilirlik aralığının belirlenmesi
5. Güvenilirlik aralığının dışındaki olasıkları sağlayan kritik test statistiklerinin belirlenmesi
6. Testin yapılarak elde edilen test istatistiğinin kritik bölge veya dışındaki test istatistikleri ile karşılaştırılması.

Tez İstatistik Doğru Analiz ve Hatalar

Bu analizde Tablo 1’de de gösterildiği üzere Tip 1 ve Tip 2 hataları oluşmaktadır. Testin güvenilirlik aralıkları bahsedilen hatalar dikkate alınarak hesaplanır. Ancak Tip 1 hatasını belirlemek mümkün iken, Tip 2 hatasını belirleyebilmek mümkün olmayabilir. Bu yüzden, hipotez testlerinde güvenilirlik aralıkları kullanılarak alternatif hipotezin doğruluğu test edilir. Ancak, testlerde alternatif hipotezin yanlış olduğu kanıtlansa bile, Tip 2 hatası belirlenemediği için, esas hipotezin doğruluğu kesin olarak kanıtlanamamaktadır.

Tablo 1. Hipotez testlerinde ortaya çıkan senaryolar

Hipotez Doğru ise Alternatif Hipotez Doğru ise
Hipotez Doğru Kabul Edilir. Doğru Analiz Tip 2 Hata
Hipotez Yanlış Kabul Edilir. Tip 1 Hata Doğru Analiz

 

Tez istatistik için oldukça farklı yöntemler bulunmaktadır. Tez İstatistik Analizi çalışmasına başlamadan önce bilimsel çalışmanın konusu , veri toplama teknikleri tam olarak netleştirilmelidir. Çalışma konusu ve veri toplama yönteminin tespit edilmesinden sonra tez istatistik analizi aşaması sürdürülebilir. Bu aşamadan sonra;

1 – Literatür taraması yani araştırma için gerekli ve ilgili tüm verilerin taramasının yapılması,
2 – Bilimsel çalışmanın Amacının netleştirilmesi yani ilgili araştırmanın niçin yapılacağına ilişkin hedeflerin belirlenmesi,
3 – Araştırma sorularının tespit edilmesi yani araştırmacıya yöneltilecek soruların neler olduğu, hangi soruların ne amaçla sorulacağı ve tüm bu sorular tespit edilirken tez analiz kriterlerine uygunluğu  sağlanır.

Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button