Anket Yapan Firmalar

0
Share

 

Anket yapan firmalar istatistik konusunda deneyimli, disiplinli ve alanında kendini ispatlamış olmalıdır. Gerek anketler gerekse İstatistik, Biyoistatistik, Ekonometrik analiz danışmanlık hizmetleri için istatistikAVM destek vermeye hazırdır. Doğru İstatistik Tez proje ve makalelerinizin en önemli kısmı hiç şüphesiz ki analiz kısmıdır. İstatistik ve ekonometri bölümü uzmanlarımız süreç başlamadan sizden gerekli bilgileri talep edecek bu sayede sürecin sonunda müşterilere sunulan analiz danışmanlık hizmetleri hatasız olarak gerçekleştirilmiş olacaktır. Analiz danışmanlık hizmeti sağlandıktan sonra danışman hocalar veya juriler tarafından analizlerle ilgili düzeltme talebi olursa ek ücret almadan bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Ayrıca mezun olana kadar analizlerle ilgili sormak istediğiniz tüm sorulara içtenlikle cevap vererek yüksek müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. Memnun edilen her müşterinin hizmet ağımızın genişletilmesinde lokomotif role sahip olacağının bilincindeyiz. Uzman kadromuz yıllardır edindiği bilgi ve tecrübe ile analiz danışmanlık hizmeti vermek için sizleri bekliyor. Tek amacımız müşterilere kaliteli ve hatasız analiz danışmanlık hizmeti verebilmektir. Verilerin düzenlenmesi, analizlerin yapılması, tablolaştırma ve tabloları yorumlama aşamasında titiz bir şekilde çalışarak bu amacı gerçekleştiriyoruz. Spss, Amos, Lisrel, Eviews, Stata, R, Python, Minitab, Matlab, G-Power ve Jump programlarından size uygun olanı kullanarak istatistik, biyoistatistik ve ekonometrik analiz danışmanlık hizmeti veriyoruz.

anket yapan firmalar

Anket Yapan Firmalar

Anket, bireylerin belli konulardaki düşünce ve duygularını, önerilerini belirlemek üzere hazırlanmış soru listeleridir. Bilimsel değer taşıması için, geçerli ve güvenli sonuç vermesi gerekir. Burada sosyal gruplar dikkate alınmalı farklı gruptaki bireylerin anketlere vereceği cevapların farklılık arzedeceği değerlendirmelerde dikkate alınmalıdır. Anketler şirketlerin yatırımlarını yapmadan önce insanlardan aldıkları bilgi kaynağıdır. Firmalar bu anketler aracılığıyla yatırım yapmakta ve anket sonuçlarına bakarak var olan riski en az seviyeye çekerler.

Bununla birlikte SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, kullanılsa da tıp, eğitim ve mühendislik alanlarında da sıklıkla kullanılan bir programdır. Ayrıca, SPSS, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında, tezlerindeki verilerin analizi için sıkça kullandıkları bir uygulamadır.

a) Raporlar

b) Tanımlayıcı istatistikler: Cross tabulation (çapraz tabulasyon); frequencies (frekanslar); descriptives (tanımlayıcılar), P-P ya da Q-Q grafikleri, v.s.

c) Bayesian İstatistikleri: Tek yön-Anova testi, Pearson korelasyonu, Tek Örnek Normal ya da Binomial Analizi, v.s.

d) Tablolar: Çoklu cevap setleri

e) Ortalama karşılaştırma: eşleştirilmiş t-testi, tek örnekli t-testi, bağımsız örnekli t-testi, v.s.

f) Genel lineer modelleme ya da genelleştirilmiş lineer modelleme: Tek değişkenli, çok değişkenli, v.s.

g) Karışık modeller: Lineer, genelleştirilmiş lineer modeller

h) Korelasyon: İki degiskenli, kısımsal, uzaklıklar, kanonik uzaklıklar…

ı) Regresyon analizleri: Lineer regresyon, non-lineer regresyon, v.s.

i) Parametrik olmayan testler

j) Diğer analizler (Mekansal ve zamansal modelleme, kalite kontrol analizi, güvenilirlik analizi, sınıflandırma, tahmin, kurtulma analizleri, boyut küçültme, çoklu cevap ve tahmin analizleri v.s.

Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button