SPSS Bağımlı T Testi

0
Share

Bağımlı ya da eşleştirilmiş, örneklem t-testi birbiriyle eşleşen, dolayısıyla birbirine bağımlı, iki nümerik veri setinin ortalama farkının sıfır olup olmadığını, yani veri setlerinin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez testidir. Eşleştirilmiş t-testlerinde, ya boyutları eşit iki veri setinin ortalaması, ya da bir veri seti ölçülmüş tekrarı karşılaştırılabilir. Bu hipotez testinde esas (H0) ve alternatif (H1) hipotez aşağıdaki şekilde kurulur:

Bağımlı T Testi Hipotezleri

H0: µ1 – µ2 = 0

H1: µ1 – µ2 ≠ 0 veya µ1 – µ2 > 0  veya µ1 – µ2 < 0

µ1 ve µ2 , 1. ve 2. veri setinin ortalamalarını göstermektedir. Elde edilen test istatistiği, t dağılımına göre bakılarak elde edilen t’nin kritik t değerleri bölgesinin içinde olup olmadığına bakılır. Elde edilen t, kritik t bölgesinin içindeyse, esas hipotez belirlenen güven aralığında reddedilir. Aksi halde esas hipotezi reddedecek bir kanıt bulunamadığı sonucuna bakılır. Testin özgürlük derecesi, iki veri seti birbirine bağımlı olduğu için (numune boyutu/2)-1 olur. Test istatistiği, (numune boyutu/2)-1 özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. Elde edilen test istatistiğinin formülü aşağıdaki şekildedir:

t= (Xf – (µo = 0))/(SD/n0.5)

Xf, eşleşmiş veri farklarının ortalamasını, SD eşleşmiş veri farklarının standart sapmasını ve n eşleşmiş veri çiftlerinin sayısını göstermektedir. Denklemden elde edilen test istatistiği, n-1 özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. SPSS’de ilgili komutları kullanarak (Şekil 1) bağımlı t-testi yapabilmek mümkündür.

bağımlı t testi
Figure 1. SPSS’de bağımlı t-testi sekmesi

 

“…Bağımsız T Testi veya bağımsız ya da eşleştirilmemiş, örneklem t-testi birbirinden bağımsız iki nümerik veri setinin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez testidir. Bu hipotez testinde esas (H0) ve alternatif (H1) hipotez aşağıdaki şekilde kurulur:

Bağımsız T Testi Hipotezleri

H0: µ1 = µ2

H1: µ1 ≠ µ2 veya µ1 > µ2 veya µ1 < µ2

µ1 ve µ2 , 1. ve 2. veri setinin ortalamalarını göstermektedir. Elde edilen test istatistiği, t dağılımına göre bakılarak elde edilen t’nin kritik t değerleri bölgesinin içinde olup olmadığına bakılır. Elde edilen t, kritik t bölgesinin içindeyse, esas hipotez belirlenen güven aralığında reddedilir. Aksi halde esas hipotezi reddedecek bir kanıt bulunamadığı sonucuna bakılır…”

Bağımsız T Testi yazısının devamı için lütfen tıklayınız!

Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button