Biyoistatistik Analiz

0
Share

İstatistik (biyoistatistik), hayatımızın her alanında kullanılan bir kavramdır. Günlük hayatımıza ilişkin her olayda verilerin bilimsel bir şekilde işlenmesini sağlayan bir yöntemdir. İstatistik analiz sadece verilerin değerlendirilmesi demek değildir. Aynı zamanda bu verilerin toplanması, çözümlenmesi, sonuçların tablolar ve grafikler yardımıyla yorumlanmasını da içeren bir bilim dalıdır.

Biyoistatistik Analiz

Biyoistatistiğin temelini elbette matematik bilimi oluşturmaktadır. Matematik hiçbir zaman doğru verilerden yanlış sonuçlar yada yanlış verilerden doğru sonuçlar üretmez. İstatistiksel analiz yaptırmak demek toplanmış verilerin biyoistatistik uzmanına teslim edilmesi ve spss analiz yapılması anlamına gelmez. Bu nedenle istatistiğin en önemli kısmı belkide daha çalışmanın başında çalışma amacının net bir şekilde ortaya konması, araştırılacak parametrelerin belirlenmesi ve verilerin daha en baştan daha düzenli bir şekilde toplanmasıdır.

Başından itibaren doğru planlanan bir çalışmanın sonucunda biyoistatistik sizin doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlayacaktır. Ancak eğer baştan çalışma düzenini net bir şekilde ortaya koyup verileri buna göre toplamazsanız daha sonra geriye dönük olarak bunları düzeltme imkanınız olmayacaktır. Bu nedenle çalışma planlanırken daha en başta bir biyoistatistik uzmanına başvurmak daha sonra karşılaşabileceğiniz olumsuzlukların önüne geçmeye yardımcı olacaktır.

“İstatistiksel (biyoistatistik) analiz sistemli bir şekilde sayısal veriler toplamaktır. Belirli bir amaç için çeşitli veriler toplanır. Bu veriler tablo ve grafik haline getirilir. Sonuçlar sınıflandırılır ve çözümlenir. Son olarak ortaya çıkan bu sonuçlar yorumlanarak veriler arası ilişkilere ve genellemelere ulaşılır. Elde edilen sonuçlar gözlem yapmaya ve geleceğe yönelik varsayımlarda bulunmaya yardımcı olur.

Biyoistatistik analiz başta tıp fakülteleri çalışmalar olmak üzere veterinerlik fakülteleri, diğer sağlık fakülteleri, ziraat fakülteleri (deney tasarımları) gibi uygulamalı bilimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

İstatistiksel analiz yöntemleri, toplanan verilerin anlamlandırılmasına ve açıklanmasına yardımcı olur. Bunun için genel olarak 5 temel istatistiksel analiz yöntemi kullanılır...”

İstatistiksel Analiz hakkında daha detaylı bilgiler için lütfen tıklayınız!

Related Posts
Call Now Button