SPSS Levene Testi Yorumlama

0
Share

SPSS Levene Testi, iki veya daha fazla grup için hesaplanan bir değişken için varyansların eşitliğini değerlendirmek için kullanılan bir hipotez testidir. Normalde, veri gruplarındaki ortak bir değişken, örnek: ortalama, için yapılan t-testi veya ANOVA testlerinde veri gruplarının varyansının aynı olduğu kabul edilir. Ancak, eğer veri gruplarının boyları birbirinden farklıysa o zaman eşit varyans varsayımı geçersiz olarak. Levene testi (veya homojen varyans testi ile)  gruplar’daki ölçülen değişken varyanslarının eşit olup olmadığına bakılır. Levene testinin null hipotezi olarak karşılaştırılan grupların eşit varyansı olduğu kabul edilir. Daha sonra elde edilen test istatistiği, belirlenen bağımsızlık ölçüsündeki F dağılımında 95 % güven aralığına gelen kritik test istatistiğiyle karşılaştırılır. Eğer test istatistiği kritik değerden büyükse (veya test istatistiğine gelen p değeri 0.05’den küçükse) hipotez reddedilir ve grupların farklı varyansa sahip olduğu sonucuna bakılır.

Levene testi, SPSS üzerinde One-way Anova sekmesi içinde homogeneity of test (Şekil 1) tıklanarak yapılabilir (Şekil 1).

spss levene testi
Şekil 1. Levene testinin SPSS’de yapımı

 

Levene’nin testini SPSS’de çalıştırmak

Leneve’nin testini çalıştırmak için bir çok yöntem bulunur. Bunlardan en kolayı Analyze-> Compare Means-> One-way ANOVA menüsüne gitmektir. Sonrasında kullanıcılar karşısına çıkan ekrandaki gerekli alanları doldurmalıdır.

 

spss levene testi
Şekil 2. Analyze-> Compare Means-> One-way ANOVA menüsü

 

spss levene testi
Şekil 3. Levene’nin testi uygulama adımları

 

Şekil 3’te gösterildiği gibi Homogeneity of variance test seçeneğini Levene’nin testini uygulayabilmek için seçmek gerekmektedir.

Paste seçeneğine tıkladıktan sonra aşağıdaki komut kullanılabilir.

 

“ONEWAY fat11 fat14 fat17 fat20 BY condition”

 

SPSS Levene Testi Çıktıları

Yukarıda bahsedilen örnek uygulandıktan sonra SPSS programı tarafından birçok tablo üretilecektir.

 

Şekil 4. Levene’nin testi çıktıları

 

Buradan yapılması gereken çıkarım ise aşağıdaki gibi olmalıdır:

-Popülasyon varyansları eşit değildir

-11 ve 14. haftalardaki yağ yüzdesi için p > 0.05 (eşit popülasyon varyanslarının boş hipotezini reddetmiyoruz.).

-17. ve 20. haftalardaki yağ yüzdesi için p < 0.05 (eşit popülasyon varyanslarının boş hipotezini reddediyoruz. Dolayısıyla bu 2 değişken, ANOVA için gereken varyans varsayımının homojenliğini ihlal ediyor.).

 

SPSS Levene Testi Nasıl Çalışır?

Levene’nin testi çok basit işliyor: Daha büyük bir varyans, veri değerlerinin ortalamalarından “daha uzakta” olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle, tüm puanlar ve (grup) ortalamaları arasındaki mutlak farkları hesaplıyoruz. Mutlak farklılıklar, gruplar arasında aşağı yukarı bir değerde eşit olmalıdır. Teknik olarak, Levene’nin testi mutlak farklar üzerine bir ANOVA’dır. Başka bir deyişle: bir ANOVA çalıştırıp çalıştıramayacağımızı (gerçek verilerimizde) bulmak için bir ANOVA (mutlak farklar üzerinde) çalıştırıyoruz.

Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button