SPSS Analizi Yaptırmak İstiyorum

0
Share

SPSS Analizi yaptırmak için istatistikavm.com’dan profesyonel yardım alabilirsiniz. Bilindiği gibi SPSS Analizi (Statistical Package for the Social Sciences), IBM şirketine ait olan ve istatistiksel analiz için kullanılan bir programdır. Genellikle sosyal bilimler alanında çeşitli uygulamalarda, örneğin pazar ve anket araştırmaları, kullanılsa da tıp, eğitim ve mühendislik alanlarında da sıklıkla kullanılan bir programdır. Ayrıca, SPSS, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında, tezlerindeki verilerin analizi için sıkça kullandıkları bir uygulamadır.

a) Raporlar

b) Tanımlayıcı istatistikler: Cross tabulation (çapraz tabulasyon); frequencies (frekanslar); descriptives (tanımlayıcılar), P-P ya da Q-Q grafikleri, v.s.

c) Bayesian İstatistikleri: Tek yön-Anova testi, Pearson korelasyonu, Tek Örnek Normal ya da Binomial Analizi, v.s.

d) Tablolar: Çoklu cevap setleri

e) Ortalama karşılaştırma: eşleştirilmiş t-testi, tek örnekli t-testi, bağımsız örnekli t-testi, v.s.

f) Genel lineer modelleme ya da genelleştirilmiş lineer modelleme: Tek değişkenli, çok değişkenli, v.s.

g) Karışık modeller: Lineer, genelleştirilmiş lineer modeller

h) Korelasyon: İki degiskenli, kısımsal, uzaklıklar, kanonik uzaklıklar…

ı) Regresyon analizleri: Lineer regresyon, non-lineer regresyon, v.s.

i) Parametrik olmayan testler

j) Diğer analizler (Mekansal ve zamansal modelleme, kalite kontrol analizi, güvenilirlik analizi, sınıflandırma, tahmin, kurtulma analizleri, boyut küçültme, çoklu cevap ve tahmin analizleri v.s.

spss analizi

SPSS Analizi Yaptırmak İstiyorum

SPSS analizi için istatistiksel verilerin toplanması, organize edilmesi ve uygun yöntemlerle değerlendirilmesi gerekmektedir.

1- Veri türleri ve verilerin toplanması:

İstatistiksel veri genel olarak nominal, ordinal, aralık ve oran olmak üzere dört ölçek içerisinde tanımlanır:

Nominal ölçek: Bu ölçekte te veriler belirli kategorilerde tanımlanır. Mesela, araçlar için nominal ölçek olarak araç türleri otobüs, araba, jip; hayvanlar için memeli, sürüngen, balık; anketler veya sınavlar için evet ve hayır cevapları verilebilir.

Ordinal ölçek: Bu ölçekte veriler sıralı kategorilerde tanımlanır. Örneğin, anketler için ordinal ölçek olarak kullanılan derecelendirme puanları; sınavlar içinse alınan harfler verilebilir.

Aralık ölçek: Bu ölçekte veriler birbiri arasındaki farktan tanımlanır. Mesela, herhangi bir deneyin (örneğin para atma, zar atma, v.s.) n kere tekrarlandığında elde edilebilecek k başarı ve n-k başarısızlık 1’den n’e kadar tanımlanan aralık ölçeğinde tanımlanabilir.

Oran ölçek: Bu ölçekte veriler, sürekli bir büyüklük türünün, o türün gerçek sıfıra olan farklılığına göre belirlenir. Yani oran ölçekte elde edilen veriler mutlak ölçümlerle yapılmış demektedir. Bu ölçeklerle hazırlanmış değişkenlere örnek olarak bir sınıftaki insanların sayısı, çalışan insanların aylık kazancı, kanser hücrelerinin çapları verilebilir.

Elde edilecek olan veriler, gözlem, deney veya anket gibi belirgin yöntemlerle toplanır.

2- Verinin organize edilmesi:

Elde edilen veriler, analiz için istenilen şekilde hazırlanır. Mesela bir sınıfta sınava giren öğrencilerin aldığı ortalama notu ölçmek için kişi öğrencilerin notlarının toplamını hesaplayıp onu sınava giren kişi sayısına bölmesi yeterlidir. Ancak, kişilerin yüzde olarak hangi not aralıklarında not aldığını görmek veya başka bir sınıftaki sınav istatistikleri ile karşılaştırmak için öğrenci notlarının kümülatif veya ayrık frekans dağılımını çıkarması gereklidir.

3- Verinin değerlendirilmesi:

Veri çeşitli tanımlayıcı, çıkarımsal veya açıklayıcı analiz teknikleri kullanılarak incelenir. Tanımlayıcı analizde veri setine ait doğrudan veriler değerlendirilerek veri ile ilgili bilgiler (örneğin verinin ortalaması ve standart sapması) elde edilir. Örneğin, bir sınavda elde edilen notların ortalaması, standard sapması, minimum ve maksimum değerleri, tanımlayıcı analize girer. Çıkarımsal analizde, incelenen verinin daha büyük bir popülasyona (veri setine) ait olduğu varsayılarak, verinin özelliklerinden popülasyonun özellikleri tahmin edilir. Açıklayıcı analiz tekniklerinde ise veriye ait özellikler, grafiksel metotlarla açıklanmaya çalışılır.

Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button