SPSS Bağımsız T Testi

0
Share

Bağımsız T Testi veya bağımsız ya da eşleştirilmemiş, örneklem t-testi birbirinden bağımsız iki nümerik veri setinin ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir hipotez testidir. Bu hipotez testinde esas (H0) ve alternatif (H1) hipotez aşağıdaki şekilde kurulur:

Bağımsız T Testi Hipotezleri

H0: µ1 = µ2

H1: µ1 ≠ µ2 veya µ1 > µ2 veya µ1 < µ2

µ1 ve µ2 , 1. ve 2. veri setinin ortalamalarını göstermektedir. Elde edilen test istatistiği, t dağılımına göre bakılarak elde edilen t’nin kritik t değerleri bölgesinin içinde olup olmadığına bakılır. Elde edilen t, kritik t bölgesinin içindeyse, esas hipotez belirlenen güven aralığında reddedilir. Aksi halde esas hipotezi reddedecek bir kanıt bulunamadığı sonucuna bakılır. Testin özgürlük derecesi, (toplam numune boyutu)-1 olur. Test istatistiği, ‘(toplam numune boyutu)-1’ özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır. Bağımsız t-testi istatistiği eşit boyutlu veya farklı boyutlu veri setleri için farklı şekillerde elde edilmektedir:

Eşit boyutlu veri setleri için, t= (X1– X2)/(Sp/(2/n)0.5), Özgürlük derecesi = 2(n-1)

Farklı boyutlu veri setleri için, t= (X1– X2)/(Sp/((1/n1)+ (1/n2))0.5), Özgürlük derecesi = n1 + n2 – 2

X1 ve X2, veri setlerinin ortalamasını, Sp veri set havuzunun standart sapmasını, n eşit boyutlu veri setlerinden birinin boyutunu, n1 ve n2 birinci ve ikinci veri setinin boyutunu göstermektedir. Denklemden elde edilen test istatistiği, ilgili özgürlük derecesine karşı gelen t-dağılımındaki kritik bölge ile karşılaştırılır.

SPSS’de ilgili komutları kullanarak (Şekil 1) bağımsız t-testi yapabilmek mümkündür.

Bağımsız T Testi
Figure 1. SPSS’de bağımsız t-testi sekmesi

 

“…F-testi, esas hipotezin test istatistiğinin F-dağılımına bağlı olduğu bütün testleri içerir. Genellikle aşağıdaki alanlarda kullanılır:

F-Testi Kullanım Alanları
1. Normal dağılım gösterdiği kabul edilen, n ve m boyutlu iki veri setinin varyansları oranının bire eşit olup olmadığının sınanması.

Bu şekilde elde edilen varyans oranının F test istatistiği olmakta ve dolayısıyla F dağılımına bağlı olmaktadır. Esas hipotez, F değerinin bire eşit olup olmadığı üzerine kurulur. Eğer test istatistiği, (n-1) ve (m-1) özgürlük derecelerine denk gelen F dağılımında kritik F bölgesinin içine giriyor ise esas hipotez reddedilir, yani iki varyansın birbirine eşit olduğu reddedilir. Aksi takdirde iki varyansın birbirinden farklı olduğuna dair bir kanıt bulunamadığı sonucuna varılır…”

F Testi ile ilgili yazının devamı için lütfen tıklayınız!

Related Posts
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button